Budžet Opštine Kuršumlija 762 miliona dinara

0

Nakon što je Veće Opštine Kuršumlija usvojilo nacrt projektovanog budžeta za 2017. godinu, sutra bi odbornici SO Kuršumlija na sednici Skupštine trebali da usvoje budžet u iznosu od 762 miliona dinara.

– Na osnovu dosadašnjih pokazetelja, nastojaćemo da se odgovorno i domaćinski vladamo prema opštinskim sredstvima. Kada je reč o budžetu za narednu godinu, bitnijih izmena nije bilo osim u delu koji se odnosi na formiranje novog javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, koje će ubuduće raditi kao stručna organizacija iz oblasti planiranja i urbanizma, u čijem je delokrugu prvenstveno oblast uređivanja i izgradnje prostora, rekao je zamenik predsednika Opštine Kuršumlija Nebojša Jović.

On je dodao da će korisinici budžeta biti sagledani kao i do sada. Iz budžeta Opštine za program lokalnog razvoja i prostornog planiranja predviđen je 21 milion, za komunalnu delatnost – 109.705.000 dinara, lokalni ekonomski razvoj 10 miliona dinara, razvoj turizma 6.730.000 dinara, razvoj poljoprivrede 20 miliona, dok je za zašitu životne sredine predviđeno tri miliona dinara.

Na osnovu Finansijskog plana investicija za 2017. godinu u okviru programa saobraćaja i saobraćajne infrastutkure za putnu infrastrukturu planirano je 179.510.000 dinara, od čega će za asfaltiranje ulica biti uloženo 55 miliona, a 40 miliona dinara planira se za kompletno uređenje Topličke ulice.

Naknade za socijalnu zaštitu i naredne godine iznosiće 66 miliona, primarna zdravstena zaštita osam miliona, razvoj kulture 10.474.820 dinara dok se za razvoj omladine i sporta planira 37 miliona dinara. Za program predškolskog obrazovanja planirano je 63.001.600 dinara, osnovno obrazovanje 38.092.000 dinara, a za srednje obrazovanje izdvojeno je 13.029.000 dinara.

Jedna od važnijih investicija o kojoj je i ranije bilo reči u proteklom periodu odnosi se i na uređenje centra grada, gde je za ovu namenu planirano 28 miliona dinara.

Predlog budžeta za 2017. godinu naći će se i pred odbornicima Skupštine opštine Kuršumlija na sednici koja će se održati sutra, u petak 23. decembra 2016. godine.