Novi radovi kuršumlijskog komunalnog preduzeća

0

Kako atmosferske vode sve više predstavljaju problem građanima Kuršumlije, izrada potpornih i parapetnih zidova je neophodna kako bi se zaštitili objekti.

Pomenute građevinske radove, JPKD „Toplica“ trenutno izvodu u naselju Kastrat, u zaseoku Simovići.

Dužina parapetnog zida je 20m, potpornog 9m, a u fazi je i postavljanje ivičnjaka u dužini 10m, saopštavaju iz kuršumlijskoj komunalnog preduzeća.