Asfaltiranje ulice Stevana Biničkog

0

U utorak se potpisuje ugovor sa Preduzećem za puteve Niš o izvođenju radova na asfaltiranju ulice Stevana Biničkog i još nekoliko puteva grebanim asfaltom.

Prema navodima nadležnih iz Direkcije za izgradnju, prvo počinju radovi u ulici Stevana Biničkog.

Radovi u Stevana Biničkog kreću za oko desetak dana i trebalo bi da bude asfaltirano oko 430 metara ove ulice.