1 KOMENTAR

  1. Ovaj vic ne važi u Srbiji. Naši političari slažu čim zinu. Bez obzira da li su izabrani ili ne, da li su u vlasti ili opoziciji.

Comments are closed.