Treba se vratiti ako nas lepo čeka,

Ako nas greje i daje snagu.

Jesenjinovi snovi nisu tvoji,

Živi kada ti se pruža šansa, na javi.

 

Nisi romantik, ne sakrivaj se iza toga;

Ti si kukavica i tužno lice.

 

Ti nisi moje vere, jer sve želiš,

Sve ti je drago i slatko.

U mojoj veri sve to je gorko,

u mojoj veri se jednostavno voli.

 

Nikada nećeš hodati pravo,

Zbog tegova koje nosiš  na duši.

Nikada nećeš disati čisto,

Zbog dima od požara koje pališ.

 

Marija Aranđelović Rombis