Naivne priče sa Bulevara za laku noć

0

Ne možeš da spavaš,
Jela si dinje,
A ti ih polivaš medom,
I ljuspe bacaš pticama,
Da ne ogladne čekajući jutro.

Mrsiš kosu i gužvaš deke,
Ne voliš duga ulična svetla,
Želiš da ti pričam bajke,
U kojima su zla samo delo sete,
Kao naivno i malo bolesno dete.

Glava ti se utisnula u jastuk,
Pod tvojim nosem meškolji se perje,
Ti se tome raduješ,
I gledaš u mene,
Ja provlačim prste kroz tvoje teme.

Vreme je, da se krene.

Autor: Milutin Milošević

Književna omladina Prokuplja