Milimetar

0

Jednog dana

Deliće nas samo

milimetar pomešan sa juče i sada.

Dobro jutro, tugo

teški su ovi dani

u kojima snivam svoj beskraj

zvani milimetar.

Na koži tragovi vrelih uzdaha i ožiljci vremena,

ispisana slova velikih reči.

Dobro jutro, bolna rano,

želiš li isto što i ja?

Beskraj ukrašen letom leptira i tragovima vremena.

Ne udaljavaj se od mene,

jer svaki tvoj korak bez mene je ožiljak na srcu i

rana na koži.

Na dlanovima ćemo ispisati

“jednog dana nas će deliti samo milimetar.”

Autorka: Ana Kocić

Književna omladina Prokuplja