Kazne za piromane

0

Prethodnih dana došlo je do povećanja broja požara na otvorenom prostoru pri čemu su goreli suva trava i biljni ostaci. Upozoravamo da je Zakonom o zaštiti od požara ZABRANJENO spaljivanje ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, navode u Policijskoj upravi Prokuplje.

Protiv građana koji izazovu požare na otvorenom prostoru biće pokrenut prekršajni postupak. Zakonom je predviđena novčana kazna u iznosu od 10 000,00 dinara kao i nadoknada troškova intervencije vatrogasno spasilačkoj jedinici u skladu sa posebnim propisom.

U slučaju nastanka materijalne štete, izazivanja opšte opasnosti ili oštećenja tuđe stvari preduzimaće se protiv odgovornih mere krivične odgovornosti.

Apelujemo na sve da ne vrše spaljivanje rastinja na otvorenom prostoru!