Apel građanima da uklone vozila s kolovoza

0

Javno komunalno preduzeće „Hammeum“ upućuje apel građanima da uklone vozila sa kolovoza, kako bi se dežurnim službama omogućilo nesmetano čišćenje puteva.

Nadležne službe u Javnom komunalnom preduzeću „Hammeum“ rade na zimskom održavanju puteva na teritoriji opštine Prokuplje od momenta kada su počele padavine. Čišćenje će se obavljati po prioritetima, i to najpre glavne gradske saobraćajnice, prilazi ustanovama i školama, pa sve do puteva u kojima se prati linijski saobraćaj u naseljenim mestima.

Organizovana su dežurstva, sva potrebna mehanizacija je stavljena u funkciju, a raspolaže se i sa dovoljnim količinama agregata za zimsko održavanje puteva u zimskim mesecima.

Po ulicama u gradu do sada je prosuto 18 tona rizle i pet tona soli. Građani Prokuplja sve probleme u vezi sa snežnim padavinama mogu svakodnevno da prijave na telefon 027/ 331 331.