Kuršumlijsko komunalno preduzeće poziva dužnike da izmire dugovanja

0

Obaveštavamo građane (fizička i pravna lica) koji imaju neizmireni dug na ime pruženih komunalnih usluga prema JPKD „Toplica“ Kuršumlija, da u što kraćem roku izmire svoja dugovanja.

U suprotnom, javno komunalno preduzeće biće prinuđeno da neredovne platiše isključi sa vodovodne i kanalizacione mreže i time ih nepotrebno izloži dodatnim troškovima ponovnog priključka.

Napominjemo da svoja dugovanja možete izmiriti i u više mesečnih rata, zašta se moraju obratiti naplatnoj službi JPKD „ Toplica“.

Ujedno, pozivamo sve građane (fizička i pravna lica) koja imaju već sklopljena vansudska poravnanja o izmirenju duga na rate, a nisu izmirili svoj dug da isti izmire u što kraćem roku, u suprotnom bićemo prinuđeni da svoja potraživanja naplatimo sudskim putem uz vaše dodatne troškove.

Nadamo se da ćete uvažiti naš apel i izmiriti Vaša dugovanja prema JPKD „Toplica“ na obostrano zadovoljstvo, snavodi se u obaveštenju JPKD „Toplica“ Kuršumlija.