Sagrađen potporni zid u Njegoševoj ulici

0

Kako je neophodno obezbediti objekte od atmosferskih voda, sve je češća izrada potpornih zidova na teritoriji opštine Kuršumlija.

Radove na sebe preuzima JPKD „Toplica“, a ovog puta je došla na red i Njegoševa ulica gde je izrađen zid dužine 23m, prosečne visine 1m.