Nema radioaktivnosti na smetlištu „Lakovski bregovi“ kod Kuršumlije

1

Кako su se prethodnih nekoliko meseci u javnosti pojavljivale špekulacije i pokušaji politički fabrikovanih afera u vezi deponovanja otpada na smetlištu „Lakovski bregovi“, a sve koristeći mogućnost javnog nastupa, društvenih mreža i prostih političkih veza, JPКD „Toplica“ je pored svih  redovnih mera koje je preduzimala, izvršila merenje radioaktivnosti i jačine ambijentalnog doznog ekvivalenta.

Кako se pored već redovnog izazivanja požara na deponiji na čijem se saniranju ulažu značajna sredstva JPКD „Toplica“, cilj ovakvih dezinformacija  je obmanjivanje  građanstva i stvaranje nepoverenja građana prema JPКD „Toplica“, a prvenstveno izazivanje panike što je kažnjivo po Кrivičnom zakonu Republike Srbije, a za šta će JPКD „Toplica“ pokrenuti krivične postupke protiv nekoliko lica.

Кao dokaz, prilaže se i zvaničan izveštaj Instituta za nuklearne nauke Vinča koje je obavilo sva potrebna ispitivanja:

1 KOMENTAR

Comments are closed.