Iz istorije Kuršumlije: Srpski ranjenici u centru Kuršumlije tokom povlačenja

0

Tokom povlačenja Srpske vojske, krajem oktobra 1915. godine nastala je ova fotografija brojnih srpskih ranjenika koji su privremeno bili smešteni u centru grada.

Te, 1915. godine, okružena sa svih strana od brojno nadmoćnijeg neprijetalja, Srpska vojska se povlačila ka jugu i dalje preko Albanije do Grčke.

Centralna Vojna bolnica bila je prethodno smeštena u Nišu, pa kada je zapretila opasnost da vojsku okruže i zarobe, ranjenici zajedno sa vojnicima su se povlačili ka Kosovu preko Kuršumlije.

Sanitet i ranjenici su krajem oktobra zajedno sa vojskom napustili Kuršumliju i povukli se dalje na Kosovo u Prizren, istorijski su podaci o nastanku ove fotografije iz 1915. godine u centru tadašnje Kuršumlije.