Literarni konkurs za kuršumlijske osnovce i srednjoškolce

0

Povodom obeležavanja jubileja, 850 godina od podizanja prvih Nemanjinih zadužbina, Narodna biblioteka raspisuje Nagradni literarni konkurs za učenike kuršumlijskih osnovnih i srednjih škola.

Za po tri najuspešnija sastava iz svakog uzrasta (mlađeg – od I do IV r. o.š ; srednjeg od V do VIII r. o.š; i srednjoškolskog ) obezbeđene su novčane nagrade.

Zainteresovani učenici teme za Konkurs mogu dobiti u svojim školama, ili u Biblioteci. Rok za dostavu radova je 22. oktobar 2018. god.

Svrha konkursa je da se istakne ktitorska i državotvorna uloga Stefana Nemanje, i da se na najbolji način povežu prošlost i sadašnjost Kuršumlije.

Predlažu se sledeće teme, koje mogu biti obrađene u proznoj ili poetskoj formi :

Mlađi uzrast od I do IV r. o.š :

„Mojim gradom je hodio Stefan Nemanja „

„ Pred zidinama Manastira Svetog Nikole „

Srednji uzrast od V do VIII r. o.š :

Nemanjine zadužbine- ukras i kapije Kuršumlije

Nemanjine Bele crkve – Svedeoci vekovnog trajanja

Stariji – srednjoškolski uzrast :

Nemanjine crkve – 850 godina molitve za spas srpskog naroda

Ko pamti prošlost, ima i budućnost- Nemanjine zadužbine kao neotuđivo zaveštanje i garancija opstanka na ovim prostorima