Objavljena prodaja ,,Branka Perišića,,

0

Agencija za privatizacija oglasila je danas prodaju imovine preduzeća za proizvodnju hleba i peciva „Branko Perišić“ iz Kruševca, po početnoj ceni od 4,84 miliona evra. Rok za podnošenje prijava za učešće u javnom nadmetanju je 22. jul, a otvaranje ponuda je 24. jula.

Preduzeće „Branko Perišić“ je bilo u vlasništvu Plima holdinga, ali je privatizacioni ugovor raskinut zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza.

Za kupovinu pokretne i nepokretne imovine tog preduzeća, koje zapošljava oko 200 radnika, interes je pokazalo nekoliko investitora.

Kolektiv,, Branka Perišića,, posetio je juče ministar odbrane Bratislav Gašić.