Život je borba

0

Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine.

Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring.

Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.

MOMO KAPOR