Postoji samo sunce

0

Da, u stvari, postoji samo sunce. A sve ovo što živi, diše, gamiže, leti, sja ili cvate, samo je odblesak toga sunca. Samo jedan od vidova njegovog postojanja. Sva bića i sve stvari postoje samo utoliko ukoliko u svojim ćelijama nose rezerve sunčevog daha.

Sunce je oblik i ravnoteža, ono je svest i misao, glas, pokret, ime.

IVO ANDRIĆ