Kletva

0
On the road from Pristina to Mitrovica, passing Kosovo Polje where the battle of Kosovo took place in 1389 and is commemorated by two monuments each for the Serbs and Turks. (3 of 3)

Ko ne dođe na ravno Kosovo
Kosovo mu došlo na ognjište

Ko ne motri okom po Kosovu
Nek mu oko ustreljuje gavran

Ko ne brani grudima Kosovo
Nek mu pacov u njima konači

Ko ne grli rukama Kosovo
Nek mu ruke budu kišne gliste

Ko brzonog beži sa Kosova
Nek mu beži sreća u nesreću

Ko ne čuva kosovske hramove
Ne imao ni koren ni listar

Sveta mesta prosvetljuju ljude
Kada zlobci odasvud nasrnu.

Raša Perić