Kad me pogledaš

0

Bio je neki pogrešan dan, nestvaran
govorila si očima opojno
kao kad zima uspava
kao kad poraz spasava
kao kad jutro svanjava u pričama

Bila je neka lagana stvar, nestvarna
osvajala si usnama zanosno
kao kad dete prohoda
kao kad vojska marsira
kao kad ljubav ubija u pesmama

A kad me pogledaš
u zemlju propadam
a kad me pogledas
u zemlju propadam
Mada znam da ti se dopadam

Mada znam…

Neša Galija