Usvojen rebalans budžeta Opštine Prokuplje

0

Na sednici SO Prokuplje usvojen je rebalans budžeta za 2016. godinu. Uputstvom za izradu rebalansa , traženo je od korisnika budžetskih sredstava da naprave uštede na svakom mestu gde je to moguće.

Ukupan budžet sa svim povećanjima i smanjenjima, zajedno sa sredstvima iz sopstvenih izvora indirektnih korisnika iznosi 1.649.329.260,00 dinara.

Odbornici su usvojili i Odluku o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokaalne samouprave Opštine Prokuplje.

Razlog za donošenje ove odluke je što se u Opštinskoj upravi ukazala potreba za povećanjem broja zaposlenih na neodređeno vreme u odnosu na broj koji je utvrđen poslednjom Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih. .

Odlukom Vlade Republike Srbije broj zaposlenih je ostao nepromenjen i iznosi 802 radnika.

– Ova odluka je veoma dobro pripremljena, u skladu sa zakonima, kako ne bi ugrozili radnike. Svako ko ispunjava uslove za predviđenih 11 radnih mesta za kojima postoji potreba, moći će da konkuriše , rekao je predsednik Opštine Prokuplje Aleksandar Simonović i istakao da je najvažnije sačuvati svako radno mesto.

Sednici SO Prokuplje prisustvovao je i narodni poslanik dr Darko Laketić. Komentarišući odluku o rebalansu budžeta, one je podsetio da je 200 miliona dinara opredeljeno za određene projekte i istakao činjenicu da je za vreme aktuelne vlasti znatno smanjen dug lokalne samouprave.

U nastavku sednice usvojena je Odluka o izradi Strategije ruralnog razvoja opštine Prokuplje, u cilju održivog i efikasnog sektora koji može biti konkurentan na tržištu. Ova Strategija je osnovni dokument u definisanju mera za realizaciju politike podrške poljoprivrednom i riralnom razvoju opštine Prokuplje.

Odbornici su na današnjoj sednici usvojili Rešenja o osnivanju komisija i imenovanju članova Upravnih, Nadzornih i školskih odbora.