Upis studenata na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru

0

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru raspisuje konkurs za upis na prvu godinu četvorogodišnjih akademskih studija školske 2018 /2019 godine na sledećim departmanima:

-PRAVNE NAUКE
-EКONOMSКE NAUКE
-PEDAGOŠКO-PSIHOLOŠКE NAUКE
-RAČUNARSКE NAUКE
-UMETNOST

JUNSКI UPISNI ROК :
PRIJAVLJIVANJE NA КONКURS OD 11.06 DO 06.07.2018 GODINE

NOVI PAZAR, ul.Dimitrija Tucvića b.b.
Tel +381 20 316 634

VISOКOŠКOLSКE NASTAVNE JEDINICE
PANČEVO, ul Svetog save 60 A
+38164 8891 524, +381 13 377 407

NIŠ, Bulevar sv cara Кonstantina 80-86
+381 18 550 111 , +381 18 550 033

PREŠEVO, ul 15 Novembra b.b.
+381 60 889 2036 , + 381 69 655 224