Tatkova škola kroz projekat do boljeg uspeha učenika

0

U saradnji sa Opštinom Prokuplje i Kancelarijom za mlade, Osnovna škola „Nikodije Stojanović Tatko“ postala je deo Tutorinog projekta, koji organizuje Zapadnobalkanski institut. Naziv projekta je „Predškolsko i osnovno obrazovanje Roma-širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje osipanja u obrazovanju“.

Od ovog instituta škola će dobiti 1.000 evra, koje će iskoristiti za kupovinu sprava za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja i za nastavni materijal.

U novembru mesecu će početi realizacija ovog projekta i trajaće do juna 2017.godine. Njegov cilj je poboljšanje uspeha kod učenika sa smanjenom motivacijom, poteškoćama u savladavanju gradiva, lošim ponašanjem i prevremenim napuštanjem škole.

-Do sada su održana dva seminara u koja su uključeni pedagoški asistent u školi, direktor i pedagoška služba, rekla je direktorka ove škole Ljiljana Subotić i dodala, da će škola dobiti najmanje 15 tutora, koji će podučavati decu koja imaju poteškoće u učenju.

Obuhvatiće do 30 učenika romske populacije, a tutori će biti iz redova Kancelarije za mlade Opštine Prokuplje.