Stipendije za 59 studenata

0

Fond za talente Opštine Prokuplje nagradio 59 studenata osnovnih i doktorskih studija sa prosečnom ocenom 9 i iznad 9 jednokratnim stipendijama u iznosu od 35 000 dinara.

Jednokratna novčana pomoć nagrađenim studentima biće uplaćena na žiro račune koje su dostavili sa ostalom dokumentacijom potrebnom za učešće na konkursu Fonda za talente Opštine Prokuplje.

Osim studenata, novčanu nagradu od  15 000 dinara dobio je i učenik Jordan Dinić  za osvojenu treću nagradu na Republičkom takmičenju iz fizike,  dok je  Dečiji hor Doma kulture „Sanjalice“  za osvojeno treće mesto na Međunarodnom horskom takmičenju „Aleksandar Nisis Morfidis“ u Novom Sadu  dobio 22 000 dinara.

Ove godine Opština Prokuplje izdvojila je 2, 5 miliona dinara za nagrađivanje talentovane dece preko Fonda. Na ime nagrada osvojenih na međunarodnim i državnim takmičenjima, koja su uvrštena u kalendar Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja, učenicima prokupačkih osnovnih i srednjih škola,  do sada je isplaćeno 469 000 dinara.