Raspisan konkurs za dodelu nagrada studentima

0

Upravni odbor Fonda za finansiranje talenata Opštine Prokuplje danas je  raspisao konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada studentima.

Pravo da konkurišu imaju studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, da prosečna ocena u proteklom školovanju iznosi 9,00 i više, da je student prvi put upisan u narednu godinu studija školske 2016/2017. godine, da ima prebivalište na teritoriji opštine Prokuplje i da nije student prve godine studija.

Studenti koji žele da konkurišu trebaju da dostave uverenje o položenim ispitima sa prosekom ocena, uverenje o upisanoj godini ili apsolventskom stažu na teret budžeta Republike Srbije, fotokopiju lične karte, zahtev sa kontakt podacima studenta, kao i broj dinarskog računa i ime banke na koji će se izvršiti uplata nagrade.

Zahtevi za dodelu jednokratne novčane nagrade mogu se preuzeti sa sajta Opštine Prokuplja.

Studenti koji konkurišu dokumentaciju dostavljaju u pisarnici Opštinske uprave Opštine Prokuplje sa naznakom  “Za Fond za finansiranje talenata Opštine Prokuplje”.

Rok za podnošenje zahteva je 14. novembar 2016.godine.

Imena dobitnika jednokratne novčane nagrade biće istaknuta na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Prokuplje i objavljena u elektronskim medijima.