Proizvode se pečurke u Poljoprivrednoj školi

0

U Poljoprivrednoj školi “Radoš Jovanović- Selja” u Prokuplju ove školske godine ponovo je krenula proizvodnja pečuraka. Učenici koji se školuju za poljoprivrednog tehničara i pekara, zajedno sa svojim profesorima, učestvuju su svim fazama proizvodnje.

Profesor prehrambene grupe predmeta Tatjana Ranđelović rekla je da su oni u školskim učionicama i pre proizvodili pečurke.

– Nakon četvorogodišnjeg zastoja ponovo se krenulo sa proizvodnjom bukovače. Sama proizvodnja obavlja se u sklopu učeničkog preduzetništva i vannastavnih aktivnosti, izjavila je Ranđelovićeva i dodala da je interesovanje za ovaj deo nastave kod učenika izuzetno veliko.

Prema njenim rečima jedan od ciljeva ovog dela nastave je da se đaci osposobe da sami mogu da krenu sa proizvodnjom pečuraka, koja je veoma tražena na tržištu i finansijski isplativa.