Produžen rok za prijavu stipendija u Kuršumliji

0

Opština Kuršumlija produžila je rok za prijavu za stipendije za učenike i studente sa teritorije kuršumlijske opštine za školsku 2016./2017. godinu i poslednji dan za prijavu je 14. novembar.

Obaveštenje prenosimo u celosti:

Povodom raspisanog konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima na teritoriji opštine Kuršumlija u školskoj 2016/2017. godini, Predsednik Opštinskog veća opštine Kuršumlija daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Konkursom za dodelu stipendija učenicima i studentima na teritoriji opštine Kuršumlija u školskoj 2016/2017. godini predviđeno je da se prijava sa potrebnom dokumentacijom za dodelu stipendija podnosi Opštini Kuršumlija – Opštinskoj Komisiji za dodelu stipendija učenicima i studentima, najkasnije do 11.11.2016.godine za učenike srednjih škola.

Kako poslednji dan roka za podnošenje prijava, za učenike srednjih škola pada na dan državnog praznika koji je neradan dan, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana, odnosno 14.11.2016.godine, navodi se u obaveštenju.