Ojačavaju se bedemi – nije prošla opasnost od poplava

0

Radnici JKP „Hammeum“ danas dodatno ojačavaju bedem na gradskom groblju u Prokuplju, kako bi ga zaštitili od eventualnog poplavnog talasa. Istovremeno, Štab za vanredne situacije Opštine Prokuplje saopštava da su preduzeti sve neophodni koraci da se spreči izlivanje reke Toplice.

Iako je ovo područje za sada stabilno i nema opasnosti od izlivanja reke jer je bedem već podignut, svi radnici ovog preduzeća angažovani su maksimalno.

– S obzirom da se još uvek očekuju nove padavine, preduzeli smo dodatne preventivne mere kako bi gradsko groblje bilo potpuno obezbeđeno od poplava. Radnici pogona pijačnih i pogrebnih usluga angažovani na punjenju džakova sa peskom od juče rade bez prekida, dok je druga grupa dežurna na gradskom groblju. Na mestima gde je to potrebno formira se novi bedem i istovremeno ojačava postojeći, radi potpune sigurnosti, rekao je šef pogona pijačnih i pogrebnih usluga Zoran Dimitrijević.

IPrethodno se Opštinski štab za vanredne situacije sastao sinoć u 22 časa, kako bi se utvrdili svi zadaci postavljeni za predstojeću noć. Sastanku su prisustvovali i predstavnici svih učesnika u velikoj akciji odbrane od poplava i dogovoreno je da lica zadužena za rad na terenu tokom noći dostavljaju sve informacije dežurnim službama.

– Rezultat angažovanja svih nas su ojačani bedemi na kritičnim tačkama u rekordnom roku, očišćena začepljenja i na području Baca prokopan put kako bi se voda vratila u rečno korito. Ovom prilikom zahvaljujem se svim učesnicima koji su dali doprinos u odbrani od poplava, kako bi smo sačuvali naše građane i njihovu imovinu, rekao je komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije i predsednik Opštine Prokuplje Aleksandar Simonović i istakao da su preventivne mere sprovedene tokom proleća doprinele da štete od poplava ne budu veće.

Na sinoćnom sastanku konstatovano je da je reka Toplica u blagoj stagnaciji i da na kritičnom području kod Pepeljevca nivo reke opada.