Održan skup o ribarstvu

0

Preduzeće „Južna Morava Dva“ večeras je u sali Sindikata u Kuršumliji održalo edukativni skup o ribarstvu na kome su prisustvovali ovdašnji ribolovci, predstavnici nevladinih organizacija i građani Kuršumlije.

Na skupu u sali Sindikata govorili su predstavnici preduzeća „Južna Morava Dva“, direktor Nikola Kumanović, Dejan Marković, Ninoslav Milenković, Dragan Mijajlović i magistar saša Branković iz Zavoda za zaštitu prirode.

Poseban akcenat na ovom skupu pored edukativnog dela na kome su zainteresovani mogli da se upoznaju sa vrstama riba na ovom području, njenoj zaštiti i očuvanju ribljeg fonda, ovdašnji ribolovci su ukazali na probleme zagađenja ovdašnjih reka i na problem brane koja postoji i koja sprečava migracuju riba na reci Toplici.

Na ovom skupu je ukazano da treba popraviti zakonsku regulativu da bi se sačuvao riblji fond koji je ugrožen od strane zagađivača na ovom području koji uzrokuju uginuće riba na vodotoku pre svega reke Toplice.

Okupljeni su ovom prilikom mogli da se upoznaju i sa propisima, pravilnicima i zakonskim odredbama vezanih ra ribarstvo, ali su i postavljali pitanje gostima koji su iscrpno odgovarali okupljenim ribolovcima i građanima koji su se okupili na ovom edukativnom predavanju.