Odobren projekat za poboljšanje kvaliteta pijaće vode u Kuršumliji

0

CRSR je u saradnji i uz podršku opštine Kuršumlija i JKDP Toplica, obezbedila finansijsku podršku razvojnog programa Evropski PROGRES za implementaciju projekta „Ka boljim lokalnim uslugama u oblasti životne sredine“ u cilju daljeg poboljšanja zdravstvene situacije i kvaliteta pijaće vode u slivu reke Toplice, odnosno opštine Kuršumlija.

Rezultat slika za Reka Toplica i Kuršumlija CRSR ce zajedno sa svojim partnerima redovno obaveštavati javnost o koracima i samom napretku projekta.

Evropska unija i Vlada Švajcarske su, preko razvojnog programa Evropski PROGRES podržali 24 nova partnerska projekta organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava sa ukupno 320.100 evra.

Svi odobreni projekti prvenstveno imaju za cilj da doprinesu ekonomskom osnaživanju i povećanju zapošljivosti među ranjivim grupama stanovništva sa jugoistoka i jugozapada zemlje, kao i unapređenju njihove socijalne uključenosti.

Lista odobrenih projekata je dostupna na vebsajtu Evropskog PROGRES – a: http://www.europeanprogres.org/konten/sr/491/.