Obaveštenje JPKD “Toplica” za neredovne platiše vode

0

Obaveštavamo građane kojima je poslata opomena za izmirenje duga koji imaju prema JPKD „Toplica“, da je u toku isključivanje sa vodovodne mreže i da će svaki korisnik nakon izmirenja duga, biti u obavezi da plati ponovni priključak na vodovodnu mrežu.

Opomene su poslate fizičkim i pravnim licima koja nisu izmirila ni prethodno napravljena vansudska poravnanja kao poslednja opomena pred utuženje.

Pozivamo sve one koje ne žele da dodje do gore pomenute situacije, da se u najkraćem roku jave kako bi se problem duga rešio najbolje po obe strane.

Unapred zahvalni, JPKD Toplica – Kuršumlija