Nastavljaju se projekti pomoći u kući

0

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlija nastavlja da realizuje niz projekata pomoći u kući starim i osobama sa invaliditetom pa će tako od 1. oktobra biti nastavljen jedan od ovih projekata koji Udruženje uspešno realizuje u saradnji sa Opštinom Kuršumlija, Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i Nacionalnom službom za zapošljavanje.

– Tokom realizacije više projekata, tačnije četiri projekta, upošljeno je 25 gerentodomaćica koje obilaze stare i nemoćne kao i osobe sa invaliditetom. Ukupno je zbrinuto 92 korisnika. Za uspešnu realizaciju ovih projekata posebnu zahvalnost dugujemo Opštini Kuršumlija koja je prepoznala ovaj problem i stala iza naših projekata tako da se već nekoliko godina pomažemo korisnicima koji inače nebi mogli da se na adekvatan način staraju o sebi jer se radi o starim i nemoćnim sugrađanima sa teritorije naše opštine, kaže Marko Filipović, predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlija.

Filipović ističe da obučene gerentodomaćice obilaze korisnike kako u gradu, tako i u prigradskim naseljima i seoskim sredinama kuršumlijske opštine.

On naglašava da se radi o starima i osobama sa invaliditetom koji najčešće žive sami i bez pomoći obučenih gerentodomaćica bi teško mogli da se na adekvatan način staraju o sebi.

Inače, Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlija u toku ove godine uspešno realizuje ukupno 4 projekta. Jedan projekat je odobren od strane Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike u kojem je nosilac projekta SO-Kuršumlije na kojem radi 5 geronto domaćica na period od 6 meseci dok je drugi od strane Nacionalne službe za zapošljavanja koji se finansira preko javnih radova od strane SO-Kuršumlija gde je upošljeno 13 lica na period od 6 meseci, zatim projekat javnih radova NSZ u kome radi 7 geronto domaćica na 4 meseca, kao i projekat za 8 osoba sa invaliditetom NSZ sa zapošljavanje i socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom.