Konkurs za povelju Svetog Prokopija

1

Organizacioni odbor za obeležavanje gradske slave Sveti Prokopije poziva pojedince, organizacije, udruženja građana da upute svoje pismene predloge za dodelu ovogodišnjih priznanja, koja se tradicionalno dodeljuju povodom slave.

Povelja Sveti Prokopije, kao najveće priznanje Opštine Prokuplje, dodeljuje se za posebno iskazane rezultate i dostignuća u oblasti nauke, kulture, obrazovanja, privrede, zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine, za razvoj lokalne samouprave i u svim drugim vidovima humanitarnog delovanja u opštini Prokuplje.

Dodeljuje se jedna Plaketa Sveti Prokopije i to pojedincu ili organizaciji i tri pohvalnice.

Plaketa se može dodeliti istom licu ili organizaciji samo jedanput.

Predlog za dodeljivanje Plaketa i pohvalnica mogu upućivati fizička i pravna lica, kao i opštinski organi.

O predlozima će odlučivati Organizacioni odbor za proslavu slave Sveti Prokopije koga čine 13 članova.

Predlozi će se primati počev od 30. juna do 10. jula, na adresu Opština Prokuplje, Tatkova 2, ili lično na pisarnici Opštine Prokuplje u vremenu od 8 do 15 sati.

Nagrađenima će Povelja i pohvalnice biti uručene na svečanosti 21. jula na Dan slave u Galeriji Boža Ilić u Prokuplju.

1 KOMENTAR

Comments are closed.