Kako nas kradu na računima

6

Verovatno da ovakav račun Telekoma Srbije u kome zbir cifara od 403 + 80 dinara samo kod njih u zbiru može da iznosi 533 dinara! Međutim, ovo je originalni račun koji je dobio jedan od njihovih pretplatnika.

I to nije sve, objašnjava nam ovaj građanin Kuršumlije, naime, on je zaključio ugovor na dve godine za boks paket prema kome u okviru promocije plaća prva tri meseca samo po 1 dinar. Međutim, umesto računa od 1 dinar, njemu je stigao napred navedeni račun prema kome zbir od 403 i 80 dinara iznosi 533 dinara!

Kaže nam da je pokušao da razjasni ovu situaciju u poslovnici Telekoma u Kuršumliji, ali su ga uputili da podnese prigovor na račun, dok su mu za promociju od 1 dinara koje je trebao da ima u naredna tri meseca nije u stvari 1 dinar, već da se plaćaju razne dažbine koje iznesu između 400 i 500 dinara mesečno?!

I sada, postavlja naš sagovornik pitanje: „Ko koga laže i krade na računima i kakva je to promocija koja sa 1. dinara skoči na 483, a u zbiru računa koji treba da plati on iznosi 533 dinara“?!

6 KOMENTARA

  1. Račun je tačan jer se na osnovicu za PDV-e i iznos PDV-a treba dodati i stavka pod brojem 4.zatezna kamata koja je neoporeziva i oduzeti iznos pod brojem 5.
    Samo je malo loše iskazano.

  2. Isto sam prošao i ja kao korisnik paketa Super Box 4.Prva 3 meseca su me šišali kao ovcu, ukupno sam platio, a ni sam nije mi jasno šta, negde oko 1200,00 din, (a treba 3 meseca po 1 din.) 1.mesec 424.14 +112.84+52.56, 2.mesec 319.81 i 3 mesec 237.87. Razumem da sam uzeo tablet za koga je rata 200 din, ostalo izgleda da je porez na ovce.

Comments are closed.