Japan za Trstenik osam miliona

0

Predstavnici Ambasade Japana, Kancelarije za obnovu i razvoj i UNDP¬-a obišli su danas radove na uređenju Ljubostinjske reke, u zoni izvorišta Prnjavor, koje je tokom majskih poplava pretrpelo značajna oštećenja.

Projekat,koji u vrednosti od oko osam miliona dinara finansira AmbasadaJapana, podrazumeva izgradnju gabionske zaštite, saniranje kaskade neposredno ispod izvorišta Prnjavor i saniranje vodotoka u dužini od oko 300 metara što ima izuzetan značaj za Opštinu Trstenik.

Zahvaljujući donaciji Ambasade Japana izvode se radovi na izvorištu koje je prošle godine bilo ugroženotokom poplava.

– Dobro je što se sada radi na saniranju ovog dela i na sređivanju čitavog ovog vodotoka Ljubostinjske reke koja nam je najveće probleme i napravila. Sigurno je da je ovo tek početak i da su radovi na sređivanju ove reke obimni i veliki i sa tim u vezi očekujemo pomoć Vlade Republike Srbije ali i svih drugih donatora kako bismo predupredili najveći problem sa ovom bujičnom rekom, kazao je zamenik predsednika Opštine Trstenik, Stevan Đaković.