Hlorisanje protoka pumpne stanice u prokupačkom naselju Garić

0

Radnici Instituta za javno zdravlje Niš počeli su proces hiperhlorisanja vodovodne instalacije na novoj pumpnoj stanici u naselju Garić. Nakon probnog rada koji je potvrdio potpunu tehničku ispravnost, predstoji i zvanično puštanje u rad novog vodosistema..

– Danas se radi hiperhlorisanje potisnog cevovoda rezervoarskog prostora i distributivne mreže. Sutradan je predviđeno ispiranje vodovodne mreže i analiza uzorka od strane Instituta za javno zdravlje Niš, kazala je Radmila Perić iz JKP „Hameum“ i istakla da će novi vodosistem i zvanično biti pušten u rad nakon dobijanja rezultata analize i svih potrebnih saglasnosti nadležnih inspekcijskih službi.

Meštani ovog dela naselja Garić su se do sada snabdevali vodom iz sopstvenih izvorišta, koja nisu tehnički ni bakteriološki kontrolisana.

Lokalna samouprava prepoznala je ovaj višedecenijski problem i potrudila se da i pored teške materijalne situacije izdvoji sredstva i omogući izgradnju nove pumpne stanice čija je vrednost oko 15 miliona dinara. Time će 400 domaćinsta dobiti zdravu, pijaću vodu, a moguće je proširenje korisnika za još oko 500 domaćinstava.

Nova pumpna stanica potpuno je tehnički opremljena, sadrži dve pumpe od po 18,5 kilovata. Protočna moć pumpe je 6,1 litar u sekundi, što omogućava nesmetano i redovno vodosnabdevanje.

Prema rečima nadležnih u JKP „Hameum“, nova pumpna stanica je do sada dva puta puštana u probni rad, koji je pokazao potpunu tehničku ispravnost cevovoda i rezervoara.