Gerentodomaćice se staraju o nemoćnima u Kuršumliji

0

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije u saradnji Opštinom Kuršumlija, Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike i Nacionalnom službom za zapošljavanje, realizuje projekte pomoci u kući za 92 korisnika starih lica i osoba sa invaliditeom u okviru kojih je upošljeno za 33 lica.

U današnjoj poseti na terenu obišli smo Jovicu Jovanovića, osobu sa invaliditetom koja je višegodišnji korisnik pomoći u kući. U razgovoru sa njim mogli smo da vidimo da ovakvim osobama je pomoć obučunih gerontodomaćica neophodna.

– Vidite da sam u invalidskim kolicima i da se teško krećem. Da nije pomoći gerentodamićica koje me svakodnevno obilaze bilo bi mi neuporedivo teže. One oćiste kuću, pripreme hranu ili nabave potrebne namirnice i lekove. Često su samnom kada idem i na lekarske kontrole, objašnjava Jovanović.

Predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlija, Marko Filipović kaže da se radi o važnim projektima pomoći u kući za osobe invaliditetom i stara lica, Filipović ističe da se četiri projekta realizuju i da posebnu zahvalnost i podršku duguje loklanoj samoupravi koja podržava projektne aktivnosti udruženja i pokazuje dobar primer saradnje udruženja i lokalne samouprave koja je stala iza ovih projekata.

Filipović je naglasio da 33 lica od čega 8 osoba sa invaliditetom, i 25 gerentodomaćica rade u okviru 4 projekta pomoći u kući starim licima i osobama sa invaliditetom. Jedan projekat je odobren od strane Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike u kojem je nosilac projekta SO-Kuršumlije na kojem radi 5 geronto domaćica na period od 6 meseci dok je drugi od strane

Nacionalne službe za zapošljavanja koji se finansira preko javnih radova od strane Opštine Kuršumlija gde je upošljeno 13 lica na period od 6 meseci, zatim projekat javnih radova NSZ u kome radi 7 geronto domaćica na 4 meseca, kao i projekat za 8 osoba sa invaliditetom NSZ sa zapošljavanje i socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom.

Sa druge strane, Radoljub Vidić, predsednik kuršumlijske opštine ističe dobru saradnju sa Udruženjem osoba sa invaliditetom Kuršumlije i predsednikom udruženja Markom Filipovićem za uspešnu realizaciju projekata iz oblasti socijalne zaštite i unapređenja položaja marginalizovanih grupa, osoba sa invaliditetom i starih lica kojima se bavi udruženje. I da u skladu sa lokalnim akcionim planom podsticanja zapošljavanja kao i unapređivanja položaja marginalizovanih grupa, starih lica i osoba sa invaliditetom podsticalo da se u prethodnim godina uspešno realizuje partnerstvo sa udruženjima na lokalnom nivou.

Obrazac prijave zahteva za pomoć u kući za stara lica i osobe sa invaliditetom možete dobiti u kancelariji Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlija kao i na zvaničnoj internet stranici Opštine Kuršumlija.