Gerentodomaćice brinu o starima i nemoćnima u Kuršumliji

0

Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlije uspešno sprovodi projekte pomoći u kuću za stare, nemoćne i osobe sa invaliditetom, pa je tako znatno uvećan broj onih o kojima se brinu obučene gerentodomaćice kako u samom gradu, tako i u prigradskim i seoskim sredinama kuršumlijske opštine.

Gerentodomaćice svakodnevno obilaze 92  korisnika. Jedna od nih je i Ružu Vuković (88), koja je višegodišnji korisnik pomoći u kući.

– Malina je moja desna ruka unazad nekoliko godina. Ja sam slabo pokretna pa se o meni, ali i o kući ona brine. Ne znam kako bih bez nje. Kupi mi sve što je potrebno, očisti kuću, tako da zahvaljujući mojoj Malini ja sam dočekala duboku starost, objašnjava nam baka Ruža.

O ovoj starici unazad nekoliko godina brine Malina Simović, gerentodomaćica koja kaže da je sa baka Ružom od početka našla zajednički jezik i da se o njoj brine kao da joj je rođaka. Slično je kaže i sa drugim korisnicima koje obilazi.

Predsednika Udruženja osaba sa invaliditetom Kuršumlija, Marka Filipovića ističe da se projekti sprovode zahvaljujući pomoći lokalne samouprave koja je prepoznala problem starih, nemoćnih i osoba sa invaliditetom kojima je nephodna nega, pa u svakom projektu učestvuju za značajnim novčanim sredstvima.

– U toku su projekti za pomoć u kući i nege za stara lica i osoba sa invaliditetom koji su akreditovani u Zavodu za socijalnu zaštitu Srbije, kao i obučenih lica od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, ističe Filipović.

Jedan projekat je odobren od strane Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike u kojem je nosilac projekta Opština Kuršumlija  na kojem radi 5 geronto domaćica na period od 6 meseci dok je drugi od strane Nacionalne službe za zapošljavanja koji se finansira preko javnih radova od strane lokalne samouprave  gde je upošljeno 13 lica  na period od 6 meseci, zatim projekat javnih radova NSZ u kome radi 7 geronto domaćica na 4 meseca, kao i projekat za 8 osoba sa invaliditetom  NSZ sa zapošljavanje i socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom. U okviru projekta obuhvaćeno je 92 korisnika starih lica i osoba sa invaliditetom.

IMG_0151

Filipović posebno ističe dobru saradnju sa Opštinom Kuršumlija za uspešnu realizaciju projekata iz oblasti socijalne zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i starih lica kojima se bavi udruženje. I da u skladu sa lokalnim akcionim planom podsticanja zapošljavanja kao i unapređivanja položaja marginalizovanih grupa,  starih lica i osoba sa invaliditetom Opština Kuršumlija podržavala i podsticala da se u prethodnim godina uspešno realizuje partnerstvo sa udruženjem

Inače, obrazac prijave zahteva za pomoć u kući za stara lica i osobe sa invaliditetom možete dobiti u kancelariji Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlija kao i na web portalu Opštine Kuršumlija.