Asfaltiraju se putevi u selima kuršumlijske opštine

0

U opštini Kuršumlija počelo je asfaltiranje 17 kilometara puteva u selima Dobri Do, Sekirača, Grabovnica, Tmava i Kaludra.

Ovi putevi trebaju da budu asfaltirani tzv grebanim asfaltom koji je dobijen od Javnog preduzeća „Putevi Srbije“.

Za ove namene Javno preduzeće „Putevi Srbije“ obezbedilo je 50.000 kubika grebanog asfalta, što će biti dovoljno za ovu deonicu i put u širini od tri metra.